Άρθρα και Νέα για την Αγορά Ακινήτων

ΕΣΠΑ & Αναπτυξιακός Νόμος : Δράσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στην Κρήτη

24 Jun 2020

Αγορά, από Broosco Team

Share this page

Twitter Facebook LinkedIn Email

Συνέντευξη του Γιάννη Ε. Τρούλη, ΔΣ της Συμβουλευτικής Εταιρείας TTMI Consulting Ltd για την αναβάθμιση των τουριστικών επενδύσεων στην Κρήτη μέσω των βασικών πηγών Δράσεων Ενίσχυσης, του Ε.Σ.Π.Α και του Αναπτυξιακού Νόμου.

 Ο Γιάννης E. Τρούλης γεννήθηκε στην Ελλάδα και έζησε στον Καναδά 23 χρόνια. Κατέχει Bachelor Commerce με Major σε Finance και Minor σε International Business, από το Πανεπιστήμιο Concordia του Καναδά και MBA από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει 16 χρόνια εμπειρίας στον Καναδά, στην διοίκηση εταιρειών που δραστηριοποιούντο στο διεθνές εμπόριο τροφίμων. Είναι διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας  TTMI Consulting Ltd. και δουλεύει πάνω από 20 χρόνια ως σύμβουλος διοίκησης σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει υπηρετήσει ως business representative της Ελλάδας στο Business Chamber του Enterprise Policy Group συμβουλευτικού σώματος  πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της ΕΕ. Είναι Γενικός Γραμματέας του Καναδικού-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και διδάσκει  Μεταφορά Τεχνολογίας στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» 

 E: Yiannis.Troulis@ttmi.gr

 

Τα τελευταία χρόνια στα Χανιά υπάρχει μία αυξημένη ζήτηση για ενοικίαση πολυτελών κατοικιών κατά τους θερινούς κυρίως μήνες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την κατασκευή πολλών τέτοιου είδους κατοικιών. Υπάρχουν προγράμματα για επιδότηση κατασκευής τέτοιου είδους τουριστικών κατοικιών;

Γ.Τ : Ναι, υπάρχουν κατά περιόδους προγράμματα (δράσεις όπως λέγονται) για την ενίσχυση επενδύσεων που απευθύνονται στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. ‘Αλλοτε πρόκειται για ενισχύσεις προς νέες επιχειρήσεις (το οποίο είναι η περίπτωση των πολυτελών κατοικιών που αναφέρετε) και άλλοτε σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού για επέκταση ή/και ανακαίνιση.

 

Πού κυμαίνονται οι ενισχύσεις που προβλέπονται για την Περιφέρεια Κρήτης;

Γ.Τ : Εξαρτάται από το ευρύτερο πρόγραμμα που διαχειρίζεται την δράση ενίσχυσης. Οι βασικές πηγές Δράσεων ενίσχυσης του τουρισμού είναι αφενός το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) το οποίο είναι κυρίως ευρωπαικοί πόροι για την ενίσχυση της πορείας σύγκλισης της Ελλάδας στον ευρωπαικό μέσο όρο και το οποίο αποτελεί το διαρκές, ανανεούμενο ανά 6ετία, εργαλείο ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων, δημοσίων επενδύσεων, υποδομών, εκπαίδευσης/κατάρτισης, κ.λπ. και αφετέρου ο Αναπτυξιακός Νόμος ο οποίος είναι το εργαλείο με ελληνικούς κυρίως πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το ΕΣΠΑ επιδοτεί συνήθως το 50% των δαπανών των επενδύσεων αλλά με ανώτατο συνήθως όριο επένδυσης 300-400.000 Ευρώ ενώ ο Αναπτυξιακός Νόμος επιδοτεί όλα τα μεγέθη επενδύσεων με φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις που κυμάνονται ανάλογα με τον τόπο επένδυσης. Συγκεκριμένα στην Κρήτη είναι  25-45% ενώ για νέες ή μικρές επιχειρήσεις είναι στο 45%.

 

Ποιοι δικαιούνται  επιδότηση για ίδρυση τουριστικής επιχείρησης; Οι αιτήσεις γίνονται μόνο από εταιρίες ή μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και τα φυσικά πρόσωπα; Υπάρχει περιορισμός για τους Αλλοδαπούς ;

Γ.Τ : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει τις προϋποθέσεις για νόμιμη επένδυση και αδειοδότηση λειτουργίας τουριστικής επιχείρισης. Οι αλλοδαποί δεν έχουν περιορισμό, διότι μπορούν να επενδύσουν μέσω νόμιμης επιχείρησης με φορολογική έδρα στην Ελλάδα.

 

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες ; Επιδοτείται η αγορά γης ή μόνο η κατασκευή; 

Γ.Τ : Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν συνήθως: διαμόρφωση χώρου, κατασκευές και ανακαινίσεις, εξοπλισμό (με επίπλωση), προώθηση, διαφήμιση, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη και ενίοτε ενίσχυση προσωπικού. Δεν επιδοτείται ούτε ενισχύεται η αγορά γης.

 

Ποιοι είναι οι βασικοί περιορισμοί που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο υποψήφιος επενδυτής;

Γ.Τ : Οι βασικοί περιορισμοί αφορούν τα εξής: α) η υλοποίηση του έργου, κατόπιν της ένταξής του στη δράση, γίνεται με ίδια κεφάλαια και αφού επαληθευθούν/πιστοποιηθούν οι δαπάνες, τότε εισπράτεται η επιδότηση. Συνήθως μπορούν οι επενδυτές να κάνουν περισσότερα του ενός αιτήματα επαλήθευσης δαπανών για να ανακουφίσουν τις πιέσεις στη ρευστότητά τους, β) η εμπλοκή σε χρηματοδοτικά εργαλεία είναι χρονοβόρα με πολύμηνες αναμονές για την έγκριση/ένταξη όπως και για την πιστοποίηση δαπανών.

 

Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή της πρότασης; Τι θα πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος πριν κάνει την πρώτη συνάντηση με τα στελέχη της εταιρίας σας;

Γ.Τ : Η διαδικασία υποβολής αρχίζει συνήθως με την προκήρυξη και από μια συνάντηση με το σύμβουλο που θα αναλάβει την υποβολή της πρότασης. Στο γραφείο μας συζητάμε αρχικά με τον επενδυτή τα σχέδιά του και του επισημαίνουμε τις προκλήσεις (ως άνω αλλά και άλλες που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση) έτσι ώστε να γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες υποβολής και υλοποίησης επένδυσης στο πλάσιο χρηματοδοτούμενων έργων.

 

Ποια είναι τα βασικά στάδια της διαδικασίας από την έναρξη μέχρι την διεκπεραίωση της εκταμίευσης;

Γ.Τ : Η προκήρυξη ορίζει την ημερομηνία υποβολής, συνήθως 3 μήνες μετά και σχεδόν πάντα δίδεται παράταση λίγων εβδομάδων καθώς και λεπτομερή διαδικασία και δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού σχεδίου. Η περίοδος αξιολόγησης των προτάσεων διαρκεί από 5-12 μήνες και εφόσον αυτές εγκριθούν, οι επενδυτές έχουν 24-36 μήνες να υλοποιήσουν. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, οι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν 1-2 ενδιάμεσα αιτήματα επαλήθευσης δαπανών και, μετά από έλεγχο που διαρκεί μερικούς μήνες, εισπράτουν την αναλογούσα επιδότηση. Υπάρχουν πάντα κάποια ορόσημα στη διαδικασία υλοποίησης, όπως η απόκτηση της άδειας δόμησης και η πιστοποίηση μέρους των δαπανών εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.

 

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μία  πρόταση ώστε να έχει αυξημένες ή σοβαρές πιθανότητες να γίνει αποδεκτή;

Γ.Τ : Στα τουριστικά έργα, και με βάση τις συνθήκες/κριτήρια αξιολόγησης των τελευταίων δράσεων, τα βασικότερα χαρακτηριστικά ήταν: η ικανή ίδια χρηματοδότηση, η εμπειρία των ιδιοκτητών/διαχειριστών στο τομέα τουρισμού και η πληρότητα/ποιότητα του επενδυτικού σχεδίου. Δυστυχώς κάθε προκήρυξη έχει ιδιαιτερότητες διότι δεν προσομοιάζουν με προηγούμενες, αλλά τα τρία παραπάνω βασικά κριτήρια ισχύουν πάντοτε.

 

Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και κυρίως του τουρισμού υπαίθρου. Η νέα τάση είναι το λεγόμενο Glamping  (glamorous camping) με πολλούς και φανατικούς υποστηρικτές. Υπάρχουν προγράμματα ενίσχυσης τέτοιων επιχειρηματικών δράσεων για την Κρήτη;

Γ.Τ : Η τελευταία προκήρυξη για νέες τουριστικές επιχειρήσεις είχε όντως αυτή την επιδίωξη, να ενισχύσει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού επιπλέον των παραδοσιακών. Εφόσον υπάρξουν νέες προκηρύξεις στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε ότι θα περιλαμβάνουν όλες τις εναλλακτικές μορφές συμπεριλαμβανομένου και του Glamping.

 

Η έδρα της εταιρείας σας είναι στην Αθήνα, ωστόσο γνωρίζω  ότι δραστηριοποιείστε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αναλαμβάνεται project στα Χανιά;

Γ.Τ : Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μαρούσι αλλά οι πελάτες μας είναι από όλη την Ελλάδα. Επειδή το κέντρο αποφάσεων στη χώρας μας είναι στην Αθήνα, τα υπουργεία, οι υπηρεσίες, οι διαχειρστικές αρχές και λοιπά, μας εξυπηρετεί να βρισκόμαστε κοντά και να διεκπεραιώνουμε ευκολότερα τις υποθέσεις μας. Στα Χανιά αναλαμβάνουμε αρκετά έργα ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης συνεργασίας μας με το Επιμελητήριο Χανίων, δήμους και επιχειρήσεις στη περιοχή.

 

TTMI Consulting Ltd 

44, Leof. Kifisias, Bldng C, 5th floor

Marousi, 15125, Greece

Tel.: +30-210-3229-635

 


© 2020 - 2024 Broosco.

Don't miss the conversation!

Μη χάνετε τις εξελίξεις! Εγγραφείτε για να λαμβάνετε άμεσα τις ενημερώσεις μέσω email …

Εγγραφή

Προτεινόμενα Ακίνητα

Ακίνητα προς πώληση

Μεζονέτα υπό ανέγερση στον Βάμο προς πώληση

Μεζονέτα προς πώληση139.000€ 2 267m²1.500m²Αποκόρωνας, Βάμος

Προσφατες Καταχωρησεις

Ακίνητα προς πώληση

Βίλα στο Σταυρό προς πώληση

Βίλα προς πώληση950.000€ 4 3178m²4.000m²Ακρωτήρι, Σταυρός

Μονοκατοικία στον Αποκόρωνα προς πώληση

Μονοκατοικία προς πώληση310.000€ 2 175m²600m²Αποκόρωνας, Αρμένοι

Μεζονέτα με θέα στη θάλασσα προς πώληση

Μεζονέτα προς πώληση700.000€ 3 3185m²450m²Χανιά, Χαλεπα