Άρθρα και Νέα για την Αγορά Ακινήτων

Φορολόγηση εσόδων από μισθώματα που αποκτήθηκαν το 2018

15 Apr 2019

Φορολογικά, από Λεδάκης Κώστας, Μεσίτης-Οικονομολόγος

Share this page

Twitter Facebook LinkedIn Email

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκαν το 2018 – Τι ισχύει για τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση μέσω AIRBNB (Οικονομία Διαμοιρασμού)

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, εισόδημα από ακίνητη περιουσία είναι αυτό που προέρχεται από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, καθώς επίσης και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων ή από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων σε τρίτους. Το εισόδημα αυτό μπορεί να αποκτάται και να δηλώνεται από κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί -με δικαστική απόφαση, με οριστικό συμβόλαιο ή χρησικτησία κ.λπ.- το εμπράγματο δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση.

Φορολογικοί Συντελεστές

Τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία τα οποία αποκτήθηκαν το 2018 φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστές από 15% έως και 45%. Συγκεκριμένα το εισόδημα από ενοίκια φορολογείται κλιμακωτά, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής:


Εισφορά Αλληλεγγύης

Επιπλέον, τα εισοδήματα αυτά θα εφόσον συνολικά υπερβαίνουν ετησίως τις 12.000 ευρώ, επιβαρύνονται με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, στην οποία ισχύουν συντελεστές κλιμακούμενοι από 2,2% έως και 10%, ως εξής:

 


Δαπάνες που εκπίπτουν

Ποσοστό 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από ακίνητα αναγνωρίζεται άνευ δικαιολογητικών ως εκπιπτόμενο ποσό ετησίων δαπανών για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών. Το ποσό αυτό εκπίπτει. Ακόμη αναγνωρίζεται ως εκπιπτόμενο το 10% των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης ελών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών, δηλαδή αποδείξεις είσπραξης που εκδίδονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Επιπλέον, από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης ακινήτου εκπίπτει η αποζημίωση που έχει καταβάλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στον μισθωτή (ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή) για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Προκειμένου να μην συνυπολογιστούν στο συνολικό εισόδημα του ιδιοκτήτη ενοίκια που τελικά δεν καταβλήθηκαν από τον ενοικιαστή μέσα στο οικονομικό έτος 2018, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) θα πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες πράξεις, πριν την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

  • να έχει εκδώσει διαταγής πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου κατά του μισθωτή ή
  • να ασκήσει κατά του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων

Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, οι ενέργειες αλλά και οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά.

Το φαινόμενο AIRBNB

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή εν γένει νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Ως εκ τούτου το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω AIRBNB φορολογείται με συντελεστές από 15% έως 45%, και επιβαρύνεται με εισφορά αλληλεγγύης.

Όσοι εκμισθώνουν ακίνητα βάσει των ψηφιακών πλατφορμών θα πρέπει να εγγραφούν στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο μέσω Τaxis, ενώ θα πρέπει να αποκτήσουν μητρώο και για κάθε ακίνητο που εκμισθώνουν. Για παραβάσεις της νομοθεσίας αναφορικά με τη δήλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν τα 5.000 ευρώ.

Πάντως δεν πρέπει να θεωρείται απίθανο να υπάρξουν αλλαγές στη φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων που προέρχονται από την οικονομία διαμοιρασμού (), καθώς η έξαρση του φαινομένου πανευρωπαϊκά έχει προκαλέσει μεγάλες στρεβλώσεις στην αγορά.


© 2019 - 2024 Broosco.

Don't miss the conversation!

Μη χάνετε τις εξελίξεις! Εγγραφείτε για να λαμβάνετε άμεσα τις ενημερώσεις μέσω email …

Εγγραφή

Προτεινόμενα Ακίνητα

Ακίνητα προς πώληση

Κατοικία με θέα στα Λευκά Όρη προς πώληση

Μονοκατοικία προς πώληση100.000€ 1 1101m²357m²Αποκόρωνας, Παϊδοχώρι

Προσφατες Καταχωρησεις

Ακίνητα προς πώληση

Μονοκατοικία με θέα στη θάλασσα στην Πλάκα προς πώληση

Μονοκατοικία προς πώληση399.950€ 3 2155m²700m²Αποκόρωνας, Πλάκα
Μειωμένη Τιμή

Άνετο οροφοδιαμέρισμα προς πώληση

Διαμέρισμα προς πώληση325.000€ 4 2180m²Χανιά, Δαράτσο

Πολυτελής μεζονέτα στην Χαλέπα προς πώληση

Μεζονέτα προς πώληση690.000€ 4 2165m²Χανιά, Χαλεπα, Χανιά