Άρθρα και Νέα για την Αγορά Ακινήτων

Επαναφορά της Βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στα μεταβιβαστικά συμβόλαια ακινήτων

29 May 2018 (originally 20 Nov 2017)

Νομικά, από Αθηνά Λεδάκη, Δικηγόρος

Share this page

Twitter Facebook LinkedIn Email

Το τέλος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται στα πάσης φύσεως ακίνητα εκτός εκείνων που ανήκουν στην παρ. 7 του Ν. 2130 άρθρο 24 (κοινόχρηστοι και εργοταξιακοί χώροι, δημόσια ιδρύματα κλπ.). Βαρύνει τον, κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα.
Το τέλος ακίνητης περιουσίας καθορίζεται από τον τύπο:

     Εμβαδόν x τιμή ζώνης x συντελεστή παλαιότητας x συντελεστή ΤΑΠ

Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ για ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται.

Με το άρθρο 59 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.7.2017) επανήλθε σε ισχύ η παρ. 18 του άρθρου 24 του Ν.2130/1993, περί προσάρτησης βεβαίωσης ΤΑΠ στα μεταβιβαστικά συμβόλαια, η οποία είχε καταργηθεί με τον Ν.4262/2014. Ειδικότερα στην παρ. 1 του άρθρου 59 του νόμου αυτού, ορίζονται τα εξής :

«Άρθρο 59-Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

  1. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν στον συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.
  2. Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114) καταργείται.»

Η σχετική υποχρέωση ισχύει από 31-7-2017. Δεν υπόκεινται σε Τ.Α.Π. τα δικαιώματα σε ακίνητα, για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης (ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ή για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ.), η οποία έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών σε σχετική εγκύκλιό του, επειδή η διάταξη του άρθρου 59 του Ν. 4483/2017 είναι ακριβώς όμοια με τη διάταξη του άρθρου 24 § 18 του Ν. 2130/1993 (η οποία διάταξη είχε καταργηθεί με το άρθρο 44 § 3 του Ν. 4262/2014, το οποίο στη συνέχεια καταργήθηκε με το άρθρο 59 § 2 του Ν. 4483/2017) και επειδή, τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) επιβάλλεται στα ακίνητα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Ν. 2130/1993 και στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα, κατά τα γενόμενα δεκτά από της ισχύος του Ν. 2130/1993, σε περίπτωση μεταβίβασης αγροτεμαχίου χωρίς κτίσματα δεν απαιτείται βεβαίωση Τ.Α.Π. του οικείου Ο.Τ.Α..

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται ανά δήμο ανάλογα με τα δεδομένα που έχει ήδη στην διάθεσή της κάθε δημοτική αρχή και τον βαθμό που της επιτρέπουν να προβεί σε ορθό και επαρκή υπολογισμό του σχετικού τέλους. Eνδεικτικά, ο  πωλητής θα χρειαστεί να προσκομίσει κατά κανόνα, αντίγραφο του τίτλου κτήσης, βεβαίωση του ν.4178/2013, διάγραμμα κάλυψης, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, οικοδομική άδεια, τελευταίο και εξοφλημένο λογαριασμό ΔΕΗ του προς μεταβίβαση ακινήτου. Σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή ρεύματος του ακινήτου (ή υπήρξε διακοπή και επανασύνδεση μέσα στην τελευταία πενταετία), θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει βεβαίωση από την ΔΕΗ για την ημερομηνία διακοπής (ή και επανασύνδεσης). Εάν το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται κατά την τελευταία πενταετία, είτε επειδή είναι ημιτελές είτε επειδή είναι κενό (δεν χρησιμοποιείται με κανένα τρόπο), θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να αποδείξει την κατάστασή του ακινήτου προσκομίζοντας τα έντυπα Ε2 της εφορίας.

 


© 2017 - 2023 Broosco.

Don't miss the conversation!

Μη χάνετε τις εξελίξεις! Εγγραφείτε για να λαμβάνετε άμεσα τις ενημερώσεις μέσω email …

Εγγραφή

Προτεινόμενα Ακίνητα

Ακίνητα προς πώληση

Μονοκατοικία με θέα στη λίμνη προς πώληση

Μονοκατοικία προς πώληση320.000€ 2 175m²154m²Αποκόρωνας, Κουρνάς

Προσφατες Καταχωρησεις

Ακίνητα προς πώληση

Οικόπεδο με βεβαίωση δόμησης προς πώληση

Οικόπεδο προς πώληση88.000€ -2.134m²Αποκόρωνας, Καμπιά

Οικόπεδο με υψηλό σ.δ. κοντά στη θάλασσα προς πώληση

Οικόπεδο προς πώληση115.000€ -1.484m²Πλατανιάς, Μάλεμε

Μονοκατοικία με υπόλοιπο δόμησης προς πώληση

Μονοκατοικία προς πώληση660.000€ 4 3251m²569m²Χανιά, Λενταριανά