Έλεγχος και Πρότυπα

 

Η φιλοσοφία του Ελέγχου

Καινοτομία και Δημιουργικότητα βασισμένη σε επαγγελματικά πρότυπα


 

Οι περισσότεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Real Estate συμφωνούν ότι στην Ελλάδα η διαδικασία της μεταβίβασης ενός ακινήτου είναι πολύπλοκη και συχνά απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί. Αυτό οφείλεται αφενός στην αναποτελεσματική δομή των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών και αφετέρου στην πολυπλοκότητα και τις συχνές αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι ο βασικός στόχος του Broosco.

Το έργο μας ξεκίνησε με τη λεπτομερή καταγραφή όλων των προβλημάτων που εντοπίζονται στα διάφορα στάδια της μεταβίβασης. Στη συνέχεια αναλύσαμε τα προβλήματα και εντοπίσαμε τα γενεσιουργά αίτια αυτών. Επιμερίσαμε τις ευθύνες, αναθέσαμε ρόλους, συντάξαμε διαδικασίες και κανονισμό λειτουργίας. Όλα αυτά κατέληξαν στη δημιουργία πρότυπων διαδικασιών οι οποίες ενσωματώνουν σε μία αρμονική αναλογία την επιστημονική γνώση και την αποτελεσματικότητα και υπηρετούν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις συναλλαγές.Όλη αυτή η προσέγγιση κατέληξε στη δημιουργία ενός λογισμικού το οποίο είναι πνευματική ιδιοκτησία του Broosco. Ο Έλεγχος Συμμόρφωσης Ακινήτου δεξάγεται πάντα με τη χρήση αυτού του λογισμικού.

 

Έλεγχος Συμμόρφωσης Ακινήτου

 Property Review


 

Στο Βroosco με την έννοια "Έλεγχος Ακινήτου" (Property Review στα αγγλικά) εννοούμε τη διενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών προκειμένου να εξακριβωθεί το κατά πόσο η συγκεκριμένη ιδιοκτησία είναι εφικτό να μεταβιβαστεί από το νόμιμο κάτοχό της στον υποψήφιο αγοραστή. Οι ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται αφορούν κατά κύριο λόγο ζητήματα νομικής, πολεοδομικής και φορολογικής φύσεως. Για το λόγο αυτό η επισκόπηση διενεργείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες-ειδικούς που έχουν γνώση και εμπειρία στα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα. Το αποτέλεσμα της εργασίας τους είναι ένα πόρισμα στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εφαρμογή, η γνώμη τους για τις ελλείψεις που διαπιστώνουν και οι προτάσεις τους για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που μπορεί να παρακωλύσουν τη διαδικασία της μεταβίβασης. Πρακτικά είναι μία έκθεση της ταυτότητα του ακινήτου σε σχέση με τη δυνατότητα του να μεταβιβαστεί.

 

 

Αίτηση για Έλεγχο Ακινήτου


 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για ένα ακίνητο το οποίο δεν είναι ελεγμένο και θα θέλατε να διεξάγουμε τον έλεγχο για λογαριασμό σας μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας. Θα λάβουμε το αίτημα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε περεταίρω. Το κόστος  για την υπηρεσία αυτή είναι 500€ (ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται) και η έκθεση θα σας παραδοθεί σε περίπου 30 μέρες.