Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου

12 Jan 2015, Engineering, από broosco engineering team

 

Ο κτιριακός τομέας αντιπροσωπεύει το 40 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επομένως, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε αυτόν τον τομέα αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο των στόχων της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η οδηγία  «20-20-20» εκφράζει αυτή ακριβώς τη βούληση, προτείνοντας γραμμές δράσης για τα κράτη μέλη όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Στην Ελλάδα από τις 9/1/2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση του ΠΕΑΚ στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Αγορά – πώληση κτιρίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια.
  • Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης (και όχι ανανέωσης υφισταμένων) ενιαίων κτιρίων άνω των 50 τ.μ. όλων των κατηγοριών και χρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν3661/2008 (άρθρο 3 παρ.4).

Από 9/1/2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση του ΠΕΑΚ κατά τη νέα μίσθωση τμημάτων κτιρίων που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων κατατάσσει το κτίριο ή τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία σε κατηγορία ανάλογα με την ενεργειακή συμπεριφορά του, και ισχύει για 10 χρόνια από την έκδοσή του.

 

 

 

 

 

 

 

 


Share this page Twitter Facebook LinkedIn Google Email